چسب جامد

نام محصول : چسب جامد

نام شرکت سازنده : DONIC

نوع : ورقه ای

گروه : تنیس روی میز

توضیحات :
چسب جامد بیشتر جهت چسباندن رویه های بدون اسفنج و نیز رویه های سری جدید که به صورت ثابت استفاده میشود کاربرد دارد. بهتر است از این چسب در اولین بار چسبکاری بر روی چوب و رویه جدید انجام شود.
:: موضوعات مرتبط: قیمت جدید رویه های شرکت باترفلای
ن : حسین
ت : شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸

قیمت ها بروز نمیباشدکد کالا                                      نوع کالا                                 قیمت به تومان

۱                                           سرایور ال ۲.۱                             ۲۴۰۰۰ تومان

۲                                           سرایور ال ماکس                         ۲۵۰۰۰ تومان

۳                                          سرایور اف ایکس                           ۲۴۰۰۰ تومان

۴                                          سرایور اف ایکس ماکس                  ۲۵۰۰۰ تومان

۵                                         سرایور ای ال                                  ۲۴۰۰۰ تومان

۶                                         سرایور ای ال ماکس                         ۲۵۰۰۰ تومان

۷                                         برایس ۲.۱                                      ۳۸۰۰۰ تومان

۸                                         برایس اف ایکس ۲.۱                         ۳۸۰۰۰ تومان

۹                                         برایس هارد                                     ۳۸۰۰۰ تومان

۱۰                                       برایس اسپید                                  ۵۴۰۰۰ تومان

۱۱                                      برایس اسپید اف ایکس                      ۵۴۰۰۰ تومان

۱۲                                      تاکینس دی                                     ۲۷۰۰۰ تومان

۱۳                                      تاکینس سی                                  ۲۷۰۰۰ تومان

۱۴                                      تاکینس سی۲                                ۳۲۵۰۰ تومان

۱۵                                      تاکیفایر سی                                   ۳۵۰۰۰ تومان

۱۶                                      تاکیفایر دی ۲.۱                                ۲۸۰۰۰ تومان

۱۷                                      اکریپس ۲.۱                                     ۳۲۰۰۰ تومان

۱۸                                      اکریپس ماکس                                 ۳۳۰۰۰ تومان

۱۹                                     اکریپس سافت ۲.۱                             ۳۰۰۰۰ تومان

۲۰                                     اکریپس سافت ماکس                         ۳۱۰۰۰ تومان

۲۱                                     کاتاپلت ۲.۱                                       ۳۵۰۰۰ تومان

۲۲                                     کاتاپلت ماکس                                   ۳۶۰۰۰ تومان

۲۳                                     فینت لانگ۲                                      ۲۸۰۰۰ تومان

۲۴                                    فینت لانگ۲ اوایکس                            ۲۶۰۰۰ تومان

۲۵                                     فینت لانگ۳                                      ۳۰۵۰۰ تومان

۲۶                                    فینت لانگ۳ اوایکس                             ۳۰۵۰۰ تومان

۲۷                                    فینت اوایکس                                     ۲۰۵۰۰ تومان

۲۸                                   فینت آجی                                          ۴۳۰۰۰ تومان

۲۹                                   اسپیدی پیو                                        ۲۷۰۰۰ تومان

۳۰                                  سرایور جی۲ ۲.۱                                   ۳۵۵۰۰ تومان

۳۱                                  سرایور جی۲ ماکس                               ۳۶۵۰۰ تومان

۳۲                                  سرایور جی۲ اف ایکس ماکس                  ۳۸۰۰۰ تومان

۳۳                                  فلکسترا ۱.۹                                          ۱۹۰۰۰ تومان

۳۴                                 چالنجر آ                                                 ۲۷۰۰۰ تومان

۳۵                                 چالنجر سی                                           ۲۷۰۰۰ تومان

۳۶                                 ری لوپ آ                                                ۲۶۰۰۰ تومان

۳۷                                 ری لوپ او ایکس                                     ۲۶۰۰۰ تومان

۳۸                                سولسیون                                              ۴۲۵۰۰ تومان

۳۹                                فلارستورم ۲.۱                                         ۳۵۰۰۰ تومان

۴۰                               فلارستورم ماکس                                      ۳۶۰۰۰ تومان

۴۱                                ری ستورم ماکس                                     ۳۶۰۰۰ تومان

۴۲                                ری ستورم ۲.۱                                         ۳۵۰۰۰ تومان

۴۳                                سرمت ۲.۱                                              ۳۹۰۰۰ تومان

۴۴                                سافیرا ۲.۱                                               ۲۲۵۰۰ تومان

۴۵                                تینرجی ۰۵                                               ۵۹۰۰۰ تومان

۴۶                                تینرجی ۲۵                                               ۵۹۰۰۰ تومان

۴۷                                سرایور جی۳                                            ۴۳۵۰۰ تومان

۴۸                               سرایورجی۳ ماکس                                    ۴۳۵۰۰ تومان               :: موضوعات مرتبط: قیمت جدید رویه های شرکت باترفلای
ن : حسین
ت : چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷